Strikkeforkortelser

Anvendte danske strikkeforkortelser

** ~ gentag alt mellem stjernerne.
1 ud ~ a) tag 1 m ud ved at strikke ret i forreste og bageste løkke af samme maske; b) tag 1 m ud ved at tage tråden op ml maskerne og strikke den dr ret.
1 ud højre ~ udtagning, der hælder mod højre: Saml tråden ml maskerne op bagfra og strik denne m ret = 1 m taget ud.
1 ud venstre ~ udtagning, der hælder mod venstre: Saml tråden ml maskerne op forfra og strik denne m dr ret = 1 m taget ud.
arb ~ arbejde(t)
beg ~ begynd(e)(r)/begyndelse
br ~ brioche
DI ~ dobbeltindtagning
dr r ~ drejet ret
dr sm ~ drejet sammen
dr vr ~ drejet vrang
fastm, fm ~ fastmaske(r)
fold og vend ~ i venderækker ”foldes” en maske ved, at man tager den løst af som vrang, vender arbejdet, mens garnet føres bag masken, og masken sættes tilbage på højre pind med garnet rundt om. Derved får man en foldet maske med omslag.
forts ~ fortsæt(te)
G ~ grundfarve
gent ~ gentag(else)
glatstr ~ glatstrikning
gn ~ gennem
hjælpep ~ hjælpepind(e)
K ~ kontrastfarve
kantm ~ kantmaske(r)
kædem, km ~ kædemaske(r)
luftm, lm ~ luftmaske(r)
m ~ maske(r)
ml ~ mellem
ngl ~ nøgle(r)
omg ~ omgang(e)
p ~ pind(e)
r ~ ret
rk ~ række(r)
retm ~ retmaske
retp ~ retpind
rets ~ retside
retstr ~ retstrikning
rfb ~ ret i forreste og bageste løkke
sm ~ sammen
snoningsp ~ snoningspind
ssk ~ slip, slip, knit = 2 drejet ret sammen
stangm, stm ~ stangmaske(r)
str ~ størrelse(r)
tbl ~ through back loop = gn bageste løkke = drejet
tilb ~ tilbage
tog ~ together = sammen
vendep ~ vendepind
vr ~ vrang
vrangm ~ vrangmaske
vrangp ~ vrangpind
vrangs ~ vrangside(n)
wpi ~ wraps per inch = mål for garnets tykkelse
x ~ gang(e)