Strikkeforkortelser

Anvendte danske strikkeforkortelser (samt nogle vigtige engelske)

* ~ gentag fra stjernen
** ~ gentag alt mellem stjernerne
1 ud ~ a) tag 1 m ud ved at strikke ret i forreste og bageste løkke; b) tag 1 m ud ved at tage tråden op ml maskerne og strikke den dr ret.
1 ud højre ~ udtagning, der hælder mod højre: Saml tråden ml maskerne op bagfra og strik denne m ret = 1 m taget ud.
1 ud venstre ~ udtagning, der hælder mod venstre: Saml tråden ml maskerne op forfra og strik denne m dr ret = 1 m taget ud.
arb ~ arbejde(t)
beg ~ begynd(e)(r)
CC ~ contrast colour, kontrastfarve
dr r ~ drejet ret
dr sm ~ drejet sammen
dr vr ~ drejet vrang
fastm, fm ~ fastmaske(r)
fold og vend ~ i venderækker ”foldes” en maske ved, at man tager den løst af som vrang, vender arbejdet, mens garnet føres bag masken, og masken sættes tilbage på højre pind med garnet rundt om. Derved får man en foldet maske med omslag.
forts ~ fortsæt(te)
gent ~ gentag(else)
glatstr ~ glatstrikning
gn ~ gennem
hjælpep ~ hjælpepind(e)
kantm ~ kantmaske(r)
kædem, km ~ kædemaske(r)
luftm, lm ~ luftmaske(r)
m ~ maske(r)
m1 ~ make 1, udtagning med dr r
MC ~ main colour, grundfarve
ml ~ mellem
ngl ~ nøgle(r)
omg ~ omgang(e)
p ~ pind(e)
r ~ ret
rk ~ række(r)
retm ~ retmaske
retp ~ retpind(e)
rets ~ retside(n)
retstr ~ retstrikning
rfb ~ ret i forreste og bageste løkke
sm ~ sammen
ssk ~ slip, slip, knit = 2 drejet ret sammen
stangm, stm ~ stangmaske(r)
str ~ størrelse(r)
tbl ~ through back loop = gn bageste løkke = drejet
tog ~ together = sammen
vendep ~ vendep
vr ~ vrang
vrm ~ vrangmaske
vrangp ~ vrangpind
vrangs ~ vrangside(n)
wpi ~ wraps per inch = mål for garnets tykkelse
x ~ gang(e)

 Lukket for kommentarer